Το αρχαίο μοντέλο της ελληνικής σοφίας καθίσταται σήμερα ανεπαρκές. Δεν οφείλεται στο ότι είμαστε αγχώδεις και είμα¬στε ανίκανοι να κρατήσουμε μια απόσταση απέναντι στους εαυτούς μας· οφείλεται σε μια ανθρωπολογική αιτία-κλειδί. Όποτε θέλησα να επιχειρήσω μια ανθρωπολογική σκέψη, αισθάνθηκα ότι…