Τα επιφωνήματα

Τη Μαφάλντα τη γνωρίζετε.
 
Γνωρίζετε επίσης την απέχθειά της για τις σούπες. Η χαρακτηριστική της έκφραση ήταν… μπλιαχ! Αυτό το "μπλιαχ" είναι επιφώνημα.

Τα επιφωνήματα είναι λέξεις, φράσεις (ή ακόμη και προτάσεις) που εκφράζουν συναισθηματική κατάσταση (θαυμασμό, απορία, πόνο, αηδία, ευχή, έπαινο, ειρωνεία κλπ):
 
Μπράβο! Ωχ! Μπλιαχ! Εμπρός! Μπα! Ποπό! Θεέ μου! Παναγία μου!

Εκτός όμως από τις λέξεις υπάρχουν και φράσεις με επιφωνηματικό χαρα-κτήρα. Αυτές οι φράσεις-προτάσεις ονομάζονται επιφωνηματικές.

•   Σαν τα χιόνια!
•   Καλώς τον!
•   Δεν το πιστεύω!
•   Αν είναι δυνατόν!
•   Δεν μπορεί!
•   Μα την πίστη μου!
M
M